Lånesøknaden Se flere tilbud under

Bedriftslån fra A til Å

Jan 18 2018

Før eller senere vil bedriften du jobber i eller eier trenge et bedriftslån, uansett om det er for å utvide virksomheten eller redde den fra en tøft økonomisk situasjon. Å søke om et bedriftslån er mer komplisert enn å søke om et privatlån, og i denne artikkelen vil vi gå over hva slags type bedriftslån er tilgjengelig, hvilken som passer best for de ulike situasjonene, og hvordan du kan forberede deg best mulig før du snakker med banken.

Hva kan et bedriftslån brukes til

De to mest vanlige årsakene til at mange bedrifter søker om et bedriftslån er forretningsutvikling i form av investeringer i anleggsmidler eller immaterielle goder, og kortsiktig forbedring av likviditet. Det finnes flere typer finansiering, og hvilken passer din bedrift best avhenger av formålet med lånet. 

Å søke om lån til forretningsutvikling er som regel enklere enn å søke om finansiering til forbedring av likviditet fordi det er lettere å vise hvordan en investering kan bidra til en økning i inntekter eller en reduksjon i kostnader. Bedrifter som er eller kan lett havne i likviditetsvansker ofte allerede befinner seg i en dårligere økonomisk situasjon, og dermed blir sett på en større risiko for bankene.

Når det gjelder investering, kan man velge mellom to type lån. Hvis man vil investere i bygg, er det vanlig å ta opp et langsiktig lån (20-30 år). Hvis man ønsker å investere i maskiner eller i immaterielle driftsmidler, kan man ta opp et kortsiktig lån (3-10 år), eller inngå en leasingavtale. Leasing kan være gunstig for en bedrift som ønsker å unngå en stor førstegangsinvestering, og vil på denne måten oppnå mer budsjettsikkerhet slik at det blir lettere å planlegge over tid. 

Når det gjelder lån til å forberede likviditet, man må ha et godt bilde av hvordan lånet kommer til å hjelpe på likviditet, og ikke gjøre vondt verre. Det er vanlig å oppleve svingninger i likviditeten, spesielt i oppstartsfasen, men det er viktig å gjøre gode økonomiske analyser på forhånd for å se om bedriftslånet faktisk kommer til å forbedre likviditeten på lang sikt, eller om kontantstrømmen faktisk kommer til å bli verre på grunn av ekstra utbetalinger. 

Det vanligste måten å forbedre likviditet på er å søke om kassekreditt, som er en kredittramme tilknyttet til bedriftskontoen. Kassekreditt fungere på samme måte som kontokreditt for privatpersoner, hvor man kan overtrekke kontoen inntil et visst beløp og betaler en rente kun på det man bruker. Brukt kassekreditt blir automatisk nedbetalt når penger kommer inn på konto.

Hva ser bankene på når de vurdere bedriftslånsøknader

Bedriftslån blir behandlet på en individuell basis hvor hver eneste søknad blir behandlet hver for seg. Det er i hovedsak to ting som bankene ser på når de vurderer lånesøknadene for bedriftslån: betalingsevne og sikkerhet. 

Før banken innvilger et lån må de være overbevist om at det lånet kommer til å bli tilbakebetalt. Å vurdere betalingsevne til en bedrift er mer komplisert sammenligner med privatpersoner fordi den består av flere komponenter. Det første banken ser på er hvor mye kontanter og lett omsettelige midler bedriften har. Lett omsettelige midler er alt som kan selges relativt raskt til markedspris. Dette gir et bilde av hvor mye av lånet kan bli dekket dersom bedriften går konkurs eller lånet blir misligholdt. Det er vanlig å bli enig på forhånd om hva slags eiendeler som banken har rett på i slike tilfeller. 

Deretter vurderer banken historikken til bedriften for å danne et bilde om hvordan bedriften har blitt drevet økonomisk så langt. Ting som betalingshistorikk er spesielt viktig da det viser hvordan bedriften har forholdt seg til økonomiske i fortiden. Unntaket gjøres for oppstartsbedrifter da de ikke har noen tidligere regnskap å vise til. Da legges det også vekt på markedsforhold og fremtidige inntektsmuligheter i den bransjen bedriften opererer i. 

På lik linje med lån til privatpersoner må bedrifter stille med sikkerhet når de tar opp et lån. I de fleste tilfeller stilles det med pant i eiendeler eller eiendom. Ofte er det bedriftseierne selv som stiller sine eiendeler som sikkerhet, og deres privatøkonomi blir dermed også tatt med i den totale vurderingen av lånet.  

Hva bør du ha klart før du søker om et bedriftslån

Siden hvert enkelt bedriftslån blir vurdert individuelt, bør du som bedriftseier forberede deg best mulig for å øke sjansene dine for å få lånet innvilget. For å fremvise din betalingsevne bør du ha: 

  • Regnskap -  for å vise hvordan bedriften har gjort det så langt økonomisk
  • Markedsplan - for å trekke frem relevante framtidsutsikter for din bransje
  • Budsjett og detaljert kontantstrømanalyse - for å vise fremtidige inntekter og utgifter, samt at du er klar over hvordan lånet kommer til å påvirke din kontantstrøm

Referanser

  • https://dnbfeed.no/starte-bedrift/slik-far-din-bedrift-lan/
  • Altinn.no 
  • https://danskebankstories.no/hva-ser-banken-etter-nar-en-bedrift-soker-finansiering/ 
  • https://www.thebalance.com/how-to-get-a-small-business-loan-2947064 
Maria

Maria har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Etter studiene har hun jobber i IT- og entreprenørbransjen før hun ble freelance skribent. I dag skriver hun om teknologi og økonomi for diverse bedrifter og nettsteder.

Generelle vilkår

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (liberfinans.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@liberfinans.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge 1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar Liberfinans.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som Liberfinans.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom Liberfinans.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan Liberfinans.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Cookies

Informasjonskapsler/cookies


Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som Liberfinans.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Liberfinans.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Liberfinans.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Liberfinans.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Gjensidige Bank, Mybank ASA, Collector Bank, BB Bank, Ekspress Bank, BN Bank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, AXO Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@liberfinans.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu